Home > Uncategorized > Finanssystemets hierarki

Finanssystemets hierarki

april 10th, 2012

Sveriges mäktigaste organisation inom ekonomi är Riksbanken, som ansvarar för den så kallade penningpolitiken. Penningpolitiken styr hur mycket pengar som ska finnas i samhället och hur höga räntorna ska vara. Riksbanken lånar nämligen ut pengar till de vanliga bankerna, så som Swedbank, Handelsbanken och SEB, och beroende vad reporäntan eller styrräntan sätts påverkas vilka räntor bankerna sedan tar och ger av sina kunder – låntagarna och långivarna.

Bankerna

De stora bankerna har också stort inflytande över hur ekonomin fungerar. Bankerna får alltså både låna ut pengar till allmänheten och låna in pengar ifrån den, samtidigt som man kan låna pengar av Riksbanken, och det är en status som inga andra finansiella företag har. Bankernas är ofta inriktade på stora utgående lån som betalas av under lång tid och tar lång tid att processa, det vill säga att genomföra ansökan och få ett beslut om ifall lånet har beviljats. Det är ofta svårt för personer som inte har höga inkomster att få lån från bankerna.

Andra låneinstitut och smslån

Till stor del därför har andra låneformer, så som så kallade smslån, blivit vanliga under 2000-talet. Smslån kan ansökas om av personer utan hög inkomst, går snabbt att få ut (oftast redan dagen efter ansökan) och betalas tillbaka snabbare. Smslån rör oftast betydligt minde summor än banklån., ofta upp till cirka 10 000 kronor.

De företag som ger ut smslån kallas alltså inte banker, eftersom de till exempel inte lånar in pengar från ”vanligt folk”. Det finns en flera olika firmor som erbjuder smslån i Sverige, och uppläggen skiljer sig litet åt mellan de olika långivarna.

Erik Uncategorized

Comments are closed.